Νέα «έδρα ERA» στην Αστροπληροφορική στο ΙΤΕ

Στόχος η ανάπτυξη μιας νέας επιστημονικής κατεύθυνσης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), στον αναδυόμενο τομέα της Αστροπληροφορικής…