Ηράκλειο: Εναρκτήρια τελετή για το Δίκτυο Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας

Το Δίκτυο θα λειτουργεί παρέχοντας υπηρεσίες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να αξιοποιήσουν την καινοτομία και την έρευνα…