Ανοιχτές ομιλίες για το κοινό από ερευνητές του ΙΤΕ

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν εννέα συναντήσεις στο κέντρο του Ηρακλείου, την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, μέχρι και τον Μάιο του 2023…