Σέρβιραν μπαγιάτικη δημοσκόπηση στην Κρήτη. Τι φάση;

Γνωστά μέσα της ενημέρωσης 108 σέρβιραν παλιά δημοσκόπηση για Κρήτη. Γιατί άραγε;