Επιστροφή στις ρίζες του μεσαιωνικού όχλου

Ζούμε πλέον την εκτράχυνση μιας κοινωνίας που συμπεριφέρεται σαν όχλος ηλεκτρονικός ή πραγματικός κι επιστρέφει στις μεσαιωνικές της ρίζες…