Είναι η Ελλάδα έτοιμη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Η Ελλάδα τώρα μπορεί να σχεδιάζει την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, είναι όμως πραγματικά έτοιμη;