Τον Κύρτσο τον προσέχει κανείς;

Το να βλέπουν το φως τους και οι δεξιοί πάει να πει πως το παιχνίδι έχει χοντρύνει…