Μέρα ντροπής

Μπράβο λοιπόν. Καταφέρατε να φέρετε τον φασισμό μέσα στο κοινοβούλιο.