Εκεί που δεν ξέρουν να φτιάχνουν δρόμους

Ή βρέχει τόσο πολύ στην Κρήτη ή δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε δρόμους. Ίσως βέβαια και να μην θέλουμε να φτιάξουμε δρόμους γιατί…