Διαπραγματεύσεις διπλωματών και διαπραγματεύσεις θεατρικών

Μάλλον στο ανατολικό μπλοκ, το «έχουν» με το θέατρο. Θα μου πεις στο δυτικό μπλοκ οι δικοί μας πολιτικοί δεν το έχουν;