Γιατί να αλλάξουν νοοτροπία οι Κρητικοί;

Ωραίος ο πρωθυπουργός μας. Να αλλάξουμε τη νοοτροπία λέει των κρητικών σε σχέση με την οδική τους συμπεριφορά και τα τροχαία ατυχήματα.